Firma Pancinex  udziela 12 miesięcznej   gwarancji na zastosowane elementy okuć  i uszczelki

Warunkiem gwarancji  jest prawidłowa  konserwacja i czystość  zastosowanych elementów okuć  obwiedniowych oraz  uszczelek ,  co jest bardzo ważne .